Producent

Poldent Sp. z o.o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa
E-mail: poldent@poldent.pl
Tel. kontaktowy: (22) 351 76 50 do 53

www.poldent.pl

Dystrybutorzy w Polsce